Morgendagens API økonomi og KPI Dashboard vil bli din nye sjef

KPI-dashboards vil bli utformet for eksplisitt å lære om brukerne, lage datadrevne anbefalinger og oppmuntre til KPI-diskusjoner

KPI Dashboard som “Nudges”
Hvordan kan selskapet bistå deres ansatte til å bruke KPI dashboard effektivt? Atferdsøkonomisk forskning tyder på dashboard kan utformes for å “nudge” brukere til produktivt gjennomgå og svare på etablerte metrikker (KPI). Det vil si at KPI kan presenteres på måter som forbedrer resultatene for både ledere og virksomheten. I stedet for bare å vise informasjon, kan dashboard gi bedre forretningsadferd. Det er de små daglige endringer som til slutt gir en varende endring.

KPI Dashboards som opplærings- og utdannelsesplattform
KPI er de viktigste forholdene som organisasjonen har ansvar for. Deres underliggende rasjonalitet kan være komplisert og deres støttende data og algoritmer komplekse. Men å få større forståelse og innsikt i KPI kan forbedre beslutningskompetanse og tillit.

KPI Dashboards for predikativ innsikt
KPIer brukes så mye som mulig for å forutse og forutsi fremtidig hendelser. I stedet for å hjelpe ledelsen til bedre å analysere hva som gikk galt, kunne AI-berikede KPIer for varsling av potensielle problemer og kommende muligheter. Ansatte er drevet av anbefalinger på en slik måte som ett dasboard ombord i en bil forteller deg når du må lade din nye elbil.

KPI Dashboards som kommunikasjonsplattform
Et annet vanlig tema fra forskning var at sofistikerte datastyrte organisasjoner klarte å fremme større åpenhet rundt KPI og eierskap til dette i selskapet.

Del artikkelen
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin