Innovasjon og nytenkning

Fokus på endringskultur

Iriz vil sammen med kunde eller partner ha fokus på endringskultur og det faktum at hastighet alltid vinner sammen med god teknologi.

I dette strukturerte arbeidet kreves det en del “beste praksis” for å kunne levere gode innovative produkter sammen med kunden. «Co-creation» eller samskaping på norsk er en aktivitet hvor IRIZ samarbeider med en virksomhet for å utvikle nye produkter og konsepter.

Hos IRIZ jobber vi med verdiskapning i alle deler an innovasjon, fra produkt til menneske.

Iriz vil sammen med kunde eller partner ha fokus på endringskultur og det faktum at hastighet vinner (Speed as a habit)

  1. Fokus på verdi
  2. Start hvor du er
  3. Iterativ bygging med gode smidige tilbakemeldinger
  4. Samarbeide og fremme synlighet
  5. Tenk og arbeid helhetlig
  6. Hold det enkelt og praktisk. Tenk stort men start smått.
  7. Optimaliser og automatiser
  8. Bygg for skalering