E-learning plattform

Bidra til kontinuerlig læring

Positiv opplevelse av mestring, progresjon og resultater

Iriz er opptatt av læringsmodeller og hvordan det digitale grensesnitt kan påvirke læring og et helt samfunn gjennom positiv «dulting» (Nudging). Ved å kunne gi brukeren en positiv opplevelse av mestring, progresjon og resultater kan plattformen bidra til kontinuerlig læring. Iriz jobber med en plattform som skal kunne bistå læringsinstitusjoner med å supportere overføring av kunnskap kombinert med eks. klasseromsundervisning eller trenertimer. Plattformen knytter eksterne tjenester, datakilder og sensorer sammen i en helhetlig løsning. Iriz erfaring tilsier at det er mange måter å oppta kunnskap på og det er essensielt at deler av dette kan gjøres digitalt.

Kunnskap må forbedres, utfordres, og økes hele tiden, ellers forsvinner den.

Peter Drucker