Standard for tilstandsrapport av boliger

En ny Skandinavisk standard for sertifisering og verdsettelse av boliger og hus

DAGENS UTFORDRINGER
Utfordringer med dagens løsning og prosesser:

KVALITET – Boligkjøperen ønsker å få en god teknisk tilstandsrapport, som går langt utover dagens rapporter og gir et best mulig grunnlag for sammenligning.

TILLIT – Tilliten til dagens løsning er ikke-eksisterende, og det er kjent at verdsettelse og estimert verdi kan påvirkes gjennom mange faktorer. Det er store verdier som på en kort tid skal dokumenteres uten total eierskap til boligens historie.

PROSESSEN – Dagens prosess er i mange tilfeller subjektiv og personrelatert, noe som igjen gir misvisende resultater.

TID / ANSVAR – Dagens løsninger er ikke etablert med nødvendige til enhver tid oppdaterte data for boliger og eiendom. Tilgang er avhengig av megler eller direkte kontakt med boligeier. Dagens løsning er tidkrevende og ansvaret er urettmessig på boligkjøper og riktig forsikring.

LØSNING 
IRIZ utvikler et nytt økosystem som er først i markedet med en optimalisert standard for verdsettelse. Løsningen registrerer alle feil og mangler samt vedlikeholdsbehov gjennom sensorteknologi samt scanning av din bolig for umiddelbar tilbakemelding på boligens standard.

Live dashboard med live oppdatert verdi vil kunne presenteres for boligeier uavhengig av en salgsprosess. Økosystemet imøtekommer kravene fra NOU / 2009-6 som beskriver tiltenkt prosess rundt tilstandsrapport for salg av boliger.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2009-06/id548534/