IOT plattform for Norsk Helsehus

For bærekraftig løsning innen helse

Høvik Helsepark vil utvikle fremtidige helsetjenester

Iriz leverer en IoT plattform til Norske Helsehus. Prosjektet søker kunnskap om hvordan forskjellige sensorer kan spore funksjoner som bevegelse, lufttrykk, lys, temperatur, CO2 nivåer, el- og vannstrøm, for deretter å kunne automatisere. Videre ser prosjektet på kommunikasjon, analyse og hvordan man skal agere eller reagere på menneske eller maskin. Høvik Helsepark vil utvikle fremtidige helsetjenester. Ved å samle ekspertise i ett hus, med fokus på helsetjenester, innovasjon, teknologi, produktutvikling og andre naturlige aktører, vil man bli inspirert til å utvikle bærekraftige helseløsninger.