PEER-to-PEER kommunikasjon når ulykken inntreffer

Gi en mer effektiv og trygg tilgang til dine kjære i en vanskelig situasjon

VISJON
Gi en mer effektiv og trygg tilgang til dine kjære i en vanskelig situasjon ved å bruke mobiltelefonen og innebygd teknologi uten telekommunikasjonsinfrastruktur som på dette tidspunkt mest sannsynlig er nede eller mangler kapasitet.

UTFORDRINGER
Et medlem av Iriz familien endte utilsiktet i Tsunamien i Thailand i 2004 og overlevde den første bølgen av vann som rammet strendene i Khao Lak. Nødoperasjonen etter den første bølgen var kaotisk og uten nettverk (mobiltelefoner) for å koordinere lette oppgaver som tilgang til informasjon. I denne situasjonen kan en løsning for Peer2Peer gjennom bruk av egen mobiltelefon endre utfallet av mange situasjoner og til og med spare mange menneske og dyre liv.

Boston bombing; Etter bombingen i Boston forsvant mobiltjenesten for utallige mennesker. Analyser antyder at nettverket må ha blitt overbelastet grunnet sjokkerte folk som prøvde å finne sine kjære. Associated Press derimot sa at det var en samordnet innsats fra myndigheten for å hindre at fjerntliggende detonatorer ytterligere bomber skulle aktiveres . Verizon og Sprint (leverandører) sa selv at de aldri hadde fått en forespørsel om å stenge nettverket, og legger grunnen til treghet på nettverket at det var mange brukere på en begrenset mindre plass.

Nedetid på viktige kommunikasjonsløsninger er en av de mest delte egenskapene til alle katastrofer. Uansett om det er delvis eller fullstendig, kan feil i moderne telekommunikasjonsinfrastruktur føre til tap av liv, eskalerende forhold på en enkel skade og skade på eiendom. Forsinkelser og feil i nødhjelp på viktig katastrofehjelp vet vi handler om minutter. Videre vet vi av erfaring at det under en katastrofe vil være en stor etterspørsel kommunikasjon mellom familiemedlemmer for å sikre at de er trygg.

LØSNING
Iriz sin løsning og teknologi vil ikke bare gi mer effektiv tilgang til mange mennesker i en nødsituasjon, det vil også være mindre tilbøyelig for regjeringen eller andre institusjoner å kutte tilgang, DDOS-angrep på infrastrukturen i seg selv (siden løsningen er det i seg selv er det vi kaller «self-forming» and «self-healing»), spionering og avlytting av data (siden det er mindre infrastruktur som kan bli kompromittert) og selskaper som er interessert i å analysere innhold i data. Urban infrastruktur og katastrofepraksis er styrket inn mot fremtidige uønskede hendelser av Iriz gjennom denne løsningen.

Peer-to-peer (P2P) løsningen kan best beskrives som direkte datautveksling mellom to datamaskiner eller mobiltelefoner i et felles lukket nettverk (nedstrippet). I et P2P-nettverk anses alle telefoner i nettverket, kjent som noder, til å være like i deres evne til å dele ressurser med andre nettverksmedlemmer. I motsetning til det tradisjonelle Client-Server-systemet krever et P2P-system ingen sentral koordinering av noder.

Løsningen er satt opp for å sende og motta prefabriserte meldinger med standard tekst. Løsningene tar også hensyn til at det er kun grovmotoriske aktiviteter ett menneske i sjokk klarer å gjennomføre. Det er etablert enkle store knapper med tekst som gir mottakeren første melding om at alt er under kontroll eller at hjelp er nødvendig på den geolokasjon mobiltelefonen befinner seg i eller i det katastrofen inntraff.