Resimator

Resimator organiserer boliginformasjon og tjenester i ett og samme system

Bedre opplevelse for både eier og bruker​

Ved hjelp av vår plattform kan bolig informasjon og tjenester organiseres innenfor et og samme system

Iriz har lansert en ny løsning for eiendomsbransjen som har tatt tak i utfordringen som til enhver tid råder mellom leietakere og byggeier. Små og store oppgaver skal løses og denne prosessen er i dag ikke godt nok strukturert. Hvert bygg er også ulik satt opp med tjenester og kontrakter samt datoer for eksempelvis inspeksjon, befaringer og vedlikeholdsrutiner.


Resimator er en kommunikasjonsplattform som koordinerer oppgaver og strukturer dokumentasjon på en helhetlig og smart måte. Resimator tar sikte på å bringe alle involverte parter i boligsektoren (dvs. gårdeiere, forvaltere av eiendom, leietakere og tjenesteleverandører) i en felles kommunikasjonskanal for så å automatisere tjenestene innenfor plattformen.


Vi tilbyr web- og mobilapplikasjoner til leietakere og boligforvaltere, som støtter bolighåndtering, reparasjoner og kapitalforvaltning. Ved hjelp av vår plattform kan bolig informasjon og tjenester organiseres innenfor et og samme system.