Resimator

Resimator organiserer boliginformasjon og tjenester i ett og samme system

Vi leverer en alt-i-ett-løsning som dekker behovene til byggeier og leietaker.

Vi leverer en totalløsning for forvaltning, drift og vedlikehold. Resimator er en spesialisert plattform for eiendomsforvaltere. Med skreddersydde løsninger som dekker behovene til alle brukergruppene i organisasjonen din, og som legger til rette for god samhandling og effektiv tjenesteproduksjon.Vår plattform letter den daglige administrasjon av eiendom ved å flytte prosesser fra å være tungvinte, manuelle og papirbaserte, til å bli digitale, automatiserte og enkle.

Iriz har lansert en ny løsning for eiendomsbransjen som har tatt tak i utfordringen som til enhver tid råder mellom leietakere og byggeier. Små og store oppgaver skal løses og denne prosessen er i dag ikke godt nok strukturert. Hvert bygg er også ulik satt opp med tjenester og kontrakter samt datoer for eksempelvis inspeksjon, befaringer og vedlikeholdsrutiner.

Resimator er en kommunikasjonsplattform som koordinerer oppgaver og strukturer dokumentasjon på en helhetlig og smart måte. Resimator tar sikte på å bringe alle involverte parter i boligsektoren (dvs. gårdeiere, forvaltere av eiendom, leietakere og tjenesteleverandører) i en felles kommunikasjonskanal for så å automatisere tjenestene innenfor plattformen.

 

Vi tilbyr web- og mobilapplikasjoner til leietakere og boligforvaltere, som støtter bolighåndtering, reparasjoner og kapitalforvaltning. Ved hjelp av vår plattform kan bolig informasjon og tjenester organiseres innenfor et og samme system.

STORE FORDELER MED RESIMATOR

Alt du trenger i en og samme plattform!

Med digital eiendomsforvaltning skaper du større verdi på din eiendom. Over 18 forskjellige moduler, for å hjelpe til med daglige kommunikasjons- og administrasjonsoppgaver. Spar hundrevis av timer. Våre API-er kan enkelt integreres, eller be oss om å integrere andre tredjeparts tjenester. 

RESIMATOR SPARER DEG FOR MYE TID

Resimator er en plattform for eiendomsforvaltning. Våre digitale verktøy skaper verdi gjennom samhandling og digitalisering. Resimator er en skreddersydd løsning for forvaltning (ledelse, administrasjon og økonomi), drift og vedlikehold, samt selvbetjening for leietakere.